Atatürk için söylenmiş sözler.. Ama en güzeli şu: Deniz sakinken herkes dümen tutabilir

Gladys Baker (Gazeteci), ‘GÜNÜN SÖZÜ’ başlığında Atatürk için
“DENİZ SAKİNKEN HERKES DÜMEN TUTABİLİR.” sözünü yazmıştır..
Çünkü Atatürk, çoğu paşanın “yemediği”, din adamı kisvesi altında bazı işbirlikçilerin düşmanla işbirliği yaptığı zor zamanlarda, kısaca fırtının tam kalbinde hiç durmaksızın dümen tutmuş biridir..

Fırtına dinince de hepsi başarıya ortak olmak istemiştir..

“Nutuk” Atatürk tarafından gerçekleri anlatmak için bu yüzden yazılmıştır..

AMERİKA
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
John F. KENNEDY
(A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Franklin ROOSEVELT
(A.B.D.Başkanı, 10 Kasim 1963)
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General Mc ARTHUR
Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
Roozwelt (Franklen D.) 1928
Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune
Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
New York Times
İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker (Gazeteci)
GÜNÜN SÖZÜ:
DENİZ SAKİNKEN HERKES DÜMEN TUTABİLİR..

Ömrü cephelerde geçen bir Komutan olan Mustafa Kemal Atatürk’ü Aşağıda Trablusgarp Cephesi’nde saç sakal karışmış görüyorsunuz..

En alttaki fotoğrafta ise, Büyük Taarruz emrini verdikten hemen sonra..
Az sonra topçular atışa başlayacak, piyadeler top atışı ile birlikte taarruza geçecek.. 

 

trablusgarp

buyuktaarruz