Aynı yolda yürüyenler, aynı yükleri taşır.. İyi fotoğraf iyi betimleme

Aynı yolda yürüyenler, aynı yükleri taşır …

Kaynak Kişi: facebook

yuk