Neden TÜRK Hava Yolları, TÜRK Hava Kuvvetleri, TÜRK Kara Kuvvetleri, TÜRK Deniz Kuvvetleri? TÜRK Silahlı Kuvvetleri? Çünkü;

Fuat Çimen
Neden TÜRK Hava Yolları, TÜRK Hava Kuvvetleri, TÜRK Kara Kuvvetleri, TÜRK Deniz Kuvvetleri?
Neden mi TÜRK Silahlı Kuvvetleri?
Çünkü;
“Bu memleket,
dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu.
Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir.
Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı;
beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı.
O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu;
sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu;
Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu;
şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur.
Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk – Türk – Belge