Çifte Sancak Bağı -Bölüm 7

Çifte Sancak Bağı

Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır
daha güçlü ve emniyetlidir.

 

Çifte sancak Bağı

 

Çifte Sancak Bağı

 

Çifte sancak Bağı
Çifte Sancak Bağı

Kaynak: Sahil Güvenlik Komutanlığı