“Kuvvetli bir ordu, durup dururken işgal ettiği bir bölgeyi kendiliğinden terk etmez. Ya yerine savaşacak birilerini bulmuştur ya da vezir çıkarmak için piyon feda etmektedir”

Güçlü bir ordu hakim olduğu topraklardan neden çekilir?

2500 yıl önce Çinli Komutana göre “Kuvvetli bir ordu, durup dururken işgal ettiği bir bölgeyi kendiliğinden terk etmez. Ya yerine savaşacak birilerini bulmuştur ya da vezir çıkarmak için piyon feda etmektedir.”

Çinli Komutan Sun Tzu

2500 yıl önce Çinli Komutan Sun Tzu Savaş Sanatı kitabında gerçekten de “Savaş Sanatını” anlatmış.
Güçlü bir ordu, durup dururken işgal ettiği bir mevkiden kendiliğinden çekip gitmez.
Ya yerine savaşacak başka birilerini bulmuştur ya da satrançtaki gibi, vezir çıkarmak için piyon feda etmektedir.

Sun Tzu kimdir?

Sunzı(ya da Sun Zi, Sun-tzu, Sun Tse, Ssun-ds, Sun Tzu), (Çince: 孫子; Pinyin: Sūn Zǐ) MÖ 500’de Wu Devleti’nde (Şimdiki Çin) yaşamış ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilgedir.

Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı (Çince:兵法, Pinyin: Bīng Fǎ) adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul görür.
13 bölümde toplanan yazıların, Çin’de çok daha eski dönemlerden beri bilinen savaşma ilkelerinin toplu bir sunumu olduğu ve Üstad Sunzı yorumuyla bir araya getirilmesinin Çin’in Savaşan Beylikler döneminde (MÖ 480 – MÖ 221) gerçekleştiği sanılıyor.

Sunzı bu sohbetlerinde “Gerçek Zafer” için şöyle demiştir:
“Gerçek zafer, savaşmadan kazanılan zaferdir.
Gerçek önder savaşmadan kazanan önderdir.”

Tao (Yol) bilgilerinin savaşmak üzerine yorumlandığı en etkili yazılardır.
Tao Bilgi’lerinde, kainatın bütünlüğünün doğal akışına gelen her türlü müdahale ve zorlama tükenme yolu sayılır, akışa uyum sağlamak ise öğütlenir.
Sunzı’nın tam olarak hangi tarihler arası yaşadığı bilinmese de ortaya çıkışının Savaşan Beylikler dönemine denk geldiği biliniyor.
Yazılı geleneği çok eski ve güçlü olan Çin’de ortaya çıkan bilgelerin tam olarak ne zaman yaşadıklarıyla ilgili belirsizliğin, bilgelerin ölümlerine doğru ortadan kaybolmayı seçmelerinin çok karşılaşılan bir durum olmasına yorumlanıyor.

Thomas Cleary’nin 1910 basımlı çevirisinin Adil Demir tarafından çevirilen Türkçe basımından alınmıştır.

 • I. Planlama (25 Madde)
 • II. Savaşın Maliyeti (19 Madde)
 • III. Savaşta Strateji (19 Madde)
 • IV. Taktik (20 Madde)
 • V. Enerji (23 Madde)
 • VI. Gücün Kullanımı (34 Madde)
 • VII. Savaşta Manevra (37 Madde)
 • VIII. Taktik Değiştirme (14 Madde)
 • IX. Ordunun İlerlemesi (45 Madde)
 • X. Arazi Faktörü (31 Madde)
 • XI. Arazide Dokuz Konum (68 Madde)
 • XII. Ateşle Saldırı (22 Madde)
 • XIII.Casusluk ve İstihbarat (27 Madde)

Kitaptan Vecizeler

 • ‘… Savaşların tümünde savaşarak zapt etmek en üstün başarı değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır.’ (III. Bölüm 2. madde)
 • ‘Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa girseniz bile sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.’ (III. Bölüm 19. Madde)
 • ‘İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler.’ (VII. Bölüm 14.Madde)
 • ‘Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır.’

Harp Sanatı

1. Harp Sanatı Devlet için Hayati Derecede Önemlidir.

2. O, bir ölüm kalım meselesi, güvenli yaşam veya yok olma yoludur. Kısaca bu hiçbir zaman ihmal edilmeyecek bir araştırma konusudur.

3. Harp Sanatı; yerinde, koşullara uygun karar verme durumunda hepsi birbirine bağlı irdelenmesi gereken beş ana faktör tarafından yönetilir.

4. Bunlar; Moral Kanunu, Kainat, Dünya, Komutanlık, Metot Ve Disiplindir.

5. Moral Kanunu; halkın yöneticileriyle uyum içinde birleşmesini sağlar, öyle ki kendi hayatlarını bile hiçe sayarak onu takip edecekler ve her türlü tehlikeye göğüs gereceklerdir.

6. Kainat; gece ve gündüzü, soğuk ve sıcağı, zamanları ve mevsimleri ifade eder.

7. Dünya; büyük ve küçük mesafeleri, tehlikeyi ve güveni, açık araziyi ve dar geçitleri, yaşam ve ölüm fırsatlarını kapsar.

8. Komutanlık; aklın faziletlerini, içtenliği, iyilikseverliği, cesaret ve kesin kararlılığı temsil eder.

9. Metot ve Disiplin ile; ordunun uygun alt bölümlerinin düzenlenmesi, subaylar arasından rütbelerin sınıflandırılması, orduyu destekleyen ikmal yollarının bakımı ve askeri harcamaların kontrolü anlaşılır.

10. Bu beş faktör her generale aşina olmalıdır. Onları bilen zafere ulaşır. Onları bilen yenilmez

Kitabın Yorumcuları

 • Cao Cao (MS 155-200)
 • Meng shi (502-556)
 • Jia Lin (618-706)
 • Li Quan (618-706)
 • Du You (735-812)
 • Du Mu (803-852)
 • Zhung Yu (960-1078)
 • Mei Yaochen (1002-1060)
 • Wang Xi ( ? )
 • Chen Hao ( ? )
 • Ho Yanxi ( ? )

Kaynak: Vikipedi