İSMAİL (Küçükkaya) HAKLI…

İSMAİL (Küçükkaya) HAKLI…

Açık ve net söylüyorum.
İsmail Küçükkaya, siyasetçi dostu Muharrem İnce’nin kendisine attığı “Adam kazandı ne yapalım…” mealindeki SMS mesajını kamuoyu ile paylaşmakta haklıdır.

Neden?

1. İsmail Küçükkaya’nın gazetecilik kalibresini, kapasitesini, yaptığı yapmadığı haberciliğini, geçmişteki ve bugünkü hatasını sevabını sabaha kadar tartışabilirsiniz. Ama dün gece yaptığı şey buz gibi gazeteciliktir ve gazetecilik etiği açısından bence yanlış bir tavır değildir.

2. Muharrem İnce, yaklaşık 13-14 saat boyunca Türkiye kamuoyunu ve en önemlisi de kendisine umut bağlayan seçmenlerini, meydanlara sokaklara dökülen milyonlarca insanı “karanlıkta” bırakma hatasına düşmüştür.

3. Bir siyasi lider olarak ve kendisinden çok büyük beklentiler içinde olunan bir siyasi lidere (yani bir ÖNDER’e) yakışmayacak bir tavır almıştır.

4. Üstelik, bunu yaparken, kamuoyuna açıklaması gereken (ve bugün saat 12:00’de paylaştığı) şeyi, bir gazeteci dostu arkadaşı ile özel ortamda (SMS ile) paylaşmıştır. Kendi tercihidir. Paylaşmayabilirdi.

5. Kendisinin de bugün kabul ettiği üzere, bir hata yapmıştır. Her ne kadar bu hatayı “Gazeteciye söyle-me-mem gerekiyordu. Benim güvenimi suistimal etti” diye sunduysa da… asıl hatası “Kamuoyuna” söyle-me-miş olmaktır…

6. Gazeteci, bir siyasetçinin özel bir ortamda kendisine söylediği bir şeyi saklamakla yükümlü müdür? Belli koşullarda evet. Ama belli koşullarda bunun da ihlâl edilebilecek yanları vardır.

7. O “belli koşul” kamu yararıdır. Misal, bir siyasetçi büyük bir yolsuzluk usulsüzlük, hırsızlık vatana hıyanet vb. bir şey yapsa da benimle özel kapasitede paylaşsa, bunu “Ayıp olur şimdi adama” diye saklamalı mıyım? Elbette hayır.

8. Dün geceki ortamda, kamuoyunun merak ettiği ve bilmesinde (fevkalade) yarar olan bir şeyi İsmail Küçükkaya’nın kamuoyu ile paylaşması, “FEVKALADE HABER NİTELİĞİ TAŞIYAN BİR BİLGİ” olduğu için ETİK DIŞI SAYILMAZ…

9. Benim ölçütüm (kriterim) KAMU YARARI’dır.

Aferin İsmail. Tebrik ediyorum.
Bugün bir gazete çıkarıyor olsaydı, 9 sütuna manşetten “çakardı”. Pek de iyi yapmış olurdu..

“İNCE : ADAM KAZANDI” .. İri puntolarla..

Yılın manşetidir.

Zafer Arapkirli

 

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.