Özel teknelerde bulundurulması zorunlu emniyet teçhizatları

Vega - tekne - Dragos Liman Yusuf Kaptan Orhan Can

Özel teknelerde bulundurulması zorunlu asgari emniyet teçhizatları

Dikkat Dikkat bunlar önemlidir…

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET
TEÇHİZATI
1. Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (balıkadam elbisesi
giymiş kişiler için gerekmez) bulunacaktır.
2. Çocuk Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar bulunacaktır.
3. Can simidi, tekne boyu 10 metreden ve sürati saatte 7 deniz milinden az teknelerde
aranmaz.
Tekne boyu 10 metreden az ancak sürati saatte 7 deniz milinden yüksek olan
tekneler ile boyu 10–15 metre arasında olan her teknede bir adet can simidi (at nalı
şeklinde de olabilir) bulunacaktır.
Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı
ve
20 metre savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır.
4. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Seyir Fenerleri,
Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat ile Manyetik Pusula her teknede
bulunacaktır.
5. Yangın Söndürme Tüpü; bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde,
motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık;
kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde 1 Adet 2 Kg’lık ;
kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık,
Kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacaktır.
6. Radar Reflektörü, Tehlike bayrağı ve El Feneri her teknede bulunacaktır.
7. Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır.
8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı; pis su tankı olan bütün teknelerde bulunacaktır.
9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha; MARPOL uyarınca boyu 12
metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacaktır.
10. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı ve Can Kurtarma İşaretleri
Tablosu her teknede bulunacaktır.
ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN EMNİYET TEÇHİZATI
Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması düşünülerek;
tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat ile seyre çıkılması;
teknede,
el maytabı,
duman kandili,
hizmet botu,
can salı,
balta, ayna,
termometre,

barometre,
dürbün,
seyir haritaları,

pergel,
paralel cetvel,

kalem, silgi,
yangın battaniyesi,
Amatör Denizci Elkitabı,
VHF veya SSB telsiz telefon,
GPS,
RADAR,
EPIRB,
SART cihazları
ve
GSM telefonu bulundurulması önerilir.