Yobazlar devletin içinde bilimin gelişimini engellemesiydi bugün Osmanlı dünyanın en büyük devletiydi. Adı Takiyüddin idi. Avrupa bize gıpta ederken 1577 İstanbul’da gökleri gözlemlemek için rasathane kurdu. Yobazlar, padişahın aklına girdi top ateşiyle yıktırdı. Oysa O neyi bulmuştu

Yobazlar devletin içinde bilimin gelişimini engellemesiydi bugün Osmanlı dünyanın en büyük devletiydi.
Neyse, Adı Takiyüddin idi.
Avrupa bize gıpta ederken 1577 İstanbul’da gökleri gözlemlemek için rasathane kurdu.
Yobazlar, padişahın aklına girdi top ateşiyle yıktırdı.
Oysa, bakın neyi bulmuştu?

Yobazların Osmanlılara yaptığı büyük kötülüklerden biri buydu.

İşte bu yüzden bilim bilim bilim.. 
Yobazlar devletin içinde bilimin gelişimini engellemesiydi bugün Osmanlı dünyanın en büyük devleti olmaya devam ediyordu..
Selçuklu Devleti gibi Osmanlı da yobazların sayesinde geri kaldı ve yıkıldı..

Takiyüddin..

İslam dünyasının son, Osmanlıların ilk ve tek rasathanesini kurdu.
Şeyhülislam Kadızade Ahmed Şemsettin Efendi’nin kışkırtmaları sonucu 1580 yılında,
Padişah 3. Murat’ın Kılıç Ali Paşa’ya verdiği emir gereği, top ateşine tutularak yıktırıldı.
Aynı yıllarda Danimarkalı astronom Tycho Brahe’nın (1546-1601) gözlem yaptığı döneme rastlaması ve bu gözlemler sonucunda Kopernik’in (1473-1543) ünlü teorisini kanıtlaması,  yobazların Türk astronomisi ve bilime yaptığı kötülüğün ispatıdır..

Padişahı 3. Murat yobazlara uymasaydı adı, Danimarkalı gökbilimci Tycho brahe’den daha fazla anılacaktı.
İşte bu yüzden bilim, bilim, bilim…

Takiyüddin bin Maruf-i (1521 – 1585), Osmanlı Türkü

Hezârfen. gökbilimci, mühendis, matematikçi ve mekanik bilimci.

Osmanlı’nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin, 1526 yılında Şam’da doğmuş, Mısır ve Şam’da yetişmiştir. 1550 yılında İstanbul’a gelen Takiyüddin, 1577 yılında III. Murat’ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kurmuştur.
Sinüs/tanjant hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmuş, 841’i Türkçe 1337 eser oluşturmuştur.
Akıldışı söylentiler sonucu Tophane sırtlarındaki gözlemevi padişah III. Murat emriyle yıkılmıştır.
Yeni bir gözlemevi ancak 300 yıl sonra kurulmuş ancak bu sefer de 31 Mart ayaklanmasına kurban gitmiştir.

Kepler’in hocası Tycho Brahe ile aynı zamanda yasamış ve yaklaşık aynı gözlemleri yapmıştır.
Rasathane yıkıldığı için çalışmaları son bulmuştur.
Diğer taraftan Kepler, Brahe’nin gözlemlerini kullanarak Kepler yasaları diye bilinen gezegenlerin dönüşleri ile ilgili yasaları keşfetmiştir.

1521 yılında Şam’da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı.
Kadılığı sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı.
1571’de Mustafa Çelebi’nin ölümünden sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı.
1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına başlamıştır.
Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah III. Murat’ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi olan Takiyüddin’in Rasathanesi kurulmuştur.
1580 yılında topa tutularak yıkılmıştır.
Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhurdur.
Takiyüddin sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır..

Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27′ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28′ 40″ şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.

Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın yerinin asıl sahibidir.
Çocuğu olmadığından devlete kalmıştır.

Takiyüddin’e ait el yazmalarının bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır.
Enstitü’nün UNESCO ile (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu) birlikte yürüttüğü “Memory of the World” projesi çerçevesinde, Takiyyüddin’e ait el yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça, toplam 1337 eser mikrofilmleri çekilerek CD- Rom üzerinde kataloglanmaktadır. Takiyüddin’in diğer eserleri başka kütüphanelerin raflarındadır.

Takiyüddin- Topkapı Sarayı’nda bulunan bir el yazması
Takiyüddin’in rasathanesi – III. Murat’a sunulan “Şehinşahname”‘den minyatür
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.