Almanya için geçerli yazı… Halit Çelikbudak’ın yazısı…

Almanya için geçerli yazı…

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göç, ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye gitme işi olarak tanımlanmakta… Türkiye ile Almanya arasında imzalanan anlaşmadan sonra Türkler de Almanya’ya geldi… Benim ailem de anlaşmadan önce gelse bile böyle gelmiş sayılır… Aradan yarım yüzyıldan fazla bir zaman akıp geçti…

İstanbul Sirkeci’den ellerinde bavullarla bilinmeyene doğru yola çıkanların kendileri, çocukları, torunları artık göçmen değil… Onlar Almanyalıdır… Almanya’da yetişen nesiller, göçe dair bilgilere veya göçmen psikolojisine sahip değil. Onlara göçmen gözüyle bakanlar olsa bile onlar artık Almanyalıdır. İnişli çıkışlı geçen yarım yüzyılın sonunda gelinen noktada gerçeği görmek için yeteri kadar veri mevcuttur. Bunları yazmaya gerek yok… Toplum biliyor…

Ama bilmeyen veya bilmek istemeyen de var bana göre… Bunlar Yabancılar Meclisi veya modern adıyla Uyum Meclisleri… Yarım yüzyıldan daha fazla süre sonra hala cebinde Alman pasaportu da olanlardan oluşan ‘Yabancılar veya Uyum Meclisi’ adlı kurumlar var… Anlamak mümkün değil… Hiçbir fonksiyonu olmayan bu kurumlarda Türklerin/Türk kökenlilerin bulunmalarını anlamak mümkün değil… Bu kurumları oluşturmak için bir de masraflı seçim yapılıyor… Yaşadığım Frankfurt kentinde 179 bin seçmen varmış… Seçime katılım oranı düşüp yüzde 6.15’e inmiş… Münih’te yüzde 3.5’muş… Diğer kentlerde de benzer… Eş dost, siyasi fikirdaş dışında kimse bunların seçimiyle ilgilenmiyor…

Bu meclisler 1970’lerde kurulmuş… Belediye meclislerine danışman umuduyla… Ama artık Türkler için bu geçerli değil… Belki Almanya’ya yeni gelenlerin derdini anlatacağı platform olabilir… Yazın golfte kışın kayakta olan tanıdığım bir kişi bu mecliste yıllardır belki ilerde vekil olabileceği umuduyla oturuyor… Şu an vekil olan biri de burası acemi ocağı diyor… Yani amaç vatandaşlarının sırtından Alman partilere yaklaşmak diyor… Herkesin galiba kendine göre hesabı var… Ama kimse demiyor ki… Altı aydır Almanya’da olan bir AB vatandaşı yerel seçim hakkına sahip, ama elli yıldır aynı yerde yaşayana bu hak yok… ‘Almanya’da niye etkin değiliz’ diye sormaya gerek yok…

Halit Çelikbudak