“Aldanmak gaflettir, ahmaklıktır. Samimiyyet ile ahmaklığı ayıran tek unsur ise haysiyyettir. Haysiyyeti olmayan, yanılmaya, aldanmaya ve aldatmaya ilelebet mecbur kalacaktır” Kemal Atatürk

Atatürk aldatılanlar üzerine - aldatma

Aldanmak gaflettir.
Hususiyeten aldandığını beyan etmek, apaçık itimadı yitirmektir, ahmaklıktır.
Samimiyyet ile ahmaklık münasebetini birbirinden ayıran yegâne unsur ise, haysiyyettir.
Haysiyyeti olmayan, yanılmaya, aldanmaya ve aldatmaya ilelebet mecbur kalacaktır…

Mustafa Kemal Atatürk 9.11.1933 / İzmir

Atatürk aldatılanlar üzerine
– aldatma