Vıva 1 Mayo.. Yaşasın 1 Mayıs.. El equıpo del pueblo.. Halkı takımı.. Pankartı açmışlar.. 1 Mayıs’da Beşiktaşlılar Küba’da..

ıva 1 Mayo..
El equıpo del pueblo.. (Halkı takımı..) (Şehrin takımı – Kasabanın takımı )
1 Mayıs’da Beşiktaşlılar Küba’da..

1 Mayıs Küba – Beşiktaşlılar