Spartaküs, Rodoplar’da özgür bir trak olarak doğmuştur.

Spartaküs,
Rodoplar’da özgür bir trak olarak doğmuştur.
Roma ordularına esir olarak düşmüş ve gladyatör olarak satılmıştır.
MÖ 73’de 70-80 kadar arkadaşıyla Capuaa kentindeki gladyatör okulundan kaçmayı başarmış ve Roma’yı temellerinden sarsacak köle isyanının lideri konumuna gelmiştir.
Aslında isyanın başında, tek amaç eski özgürlüğünü kazanıp kendi yurtları olan Trakya ve Gallia’ya dönmektir.
Fakat dönemin koşullarıyla ve bir çok başarı kazanmasıyla birlikte Spartaküs ve yoldaşları efsaneleşince binlerce köle aileleriyle birlikte saflarına katılmıştır.
100 bin kişiye ulaşan sayının lideri Spartaküs olmuştur.
Roma’da büyük bir panik başlamış ve Crassus isyanı bastırmakla görevlendirilmiştir.
Crassus’a karşı ilk çarpışmalarda başarılı olmuşlarsa da adamlarının görüş ayrılıkları ve taktik hatalar yüzünden kazanma şansını yitirmişler.
Pompeius da savaşa müdahale edince Spartaküs kesin olarak MÖ 71’de mağlup olmuş ve isyan bastırılmıştır. Spartaküs yenilince bütün köleler yenildi sayılmıştır.
Roma’dan Capua’ya kadar olan yol boyunca 6000 kişi dizilerek çarmıha gerilmiştir.
Plutarkhos ve appianos sayesinde detaylı olarak bu bilgileri ögrenebildik.
Sadece özgürlüğü için mücadele eden, monarşiye başkaldıran ve proletarya sınıfının ateşleyicisi Spartaküs’ün cesedine asla ulaşılamamıştır.

#arkeoloji #arkeoloji_dunyasi #archaelogyx