‘Paralı askerler 28 güne” bile karşı çıkınca 61 yaşındaki gazeteci “Beni askere alın. Zafer Arapkirli 1961-1 Tertip Eski Piyade Er” dedi

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NA AÇIK ÇAĞRIMDIR…

Sayın Hulusi Akar,

Parlamento’nun gündemindeki son düzenleme ile, bazı genç vatandaşlarımızın “Bir miktar para ödemek” suretiyle askerlik görevini yapmış sayılmalarına olanak sağlanacağını anlıyorum.

Ancak bu vatandaşlarımızın kısa bir süre de olsa, temel askerlik eğitiminden geçirileceğini, bu sürenin 28 gün olarak düşünüldüğünü ve sözü edilen yükümlülere “Ağır geldiğine” ilişkin sızlanmalar olduğunu da duymaktayım.

Askerliğimi, 1980-82 yılları arasında Doğu sınırlarımıza yakın mekanize bir alayda Piyade Er ( 600 küsur gün, kayıtlarınıza bakabilirsiniz ) olarak yaptım. Tezkeremi Kasım 1982’de aldım.

Yaşım 61.
Bekârım.
Anam babam hayatta değil.
Gazetecilik mesleği ile geçimimi sağlıyorum.
Bakmakla yükümlü olduğum kimsem yok.

Ölüm ve benzeri herhangi bir istenmeyen durumda arkamdan ağlayacak, başta evladım olmak üzere, tabii ki yakınlarım ve sevdiklerim vardır ama, vatan sevgimi bildiklerinden acı değil gurur duyacaklarından eminim.

Bu yüzden, yukarıda sözünü ettiğim “28 günlük eğitimi ağır ve külfetli, meşakkatli bulması” muhtemel genç vatan evlatlarının yerine, seve seve “28’er günlük periyotlar halinde” vekaleten askere alınmamı talep ediyorum.

Bu dilekçemde zerre kadar kinaye, mizah, ironi yapıyorsam, Rahmetli Anam’dan emdiğim her bir damla süt haram olsun bana.

Yasaların, (bu bedelli meselesinde de görüldüğü gibi gerektiğinde-uygun görüldüğünde-siyasi irade istediğinde) nasıl esnetilebildiğini gördüğümden, bu talebimin-önerimin yerine getirilebileceğinden de umutluyum.

Tensiplerinizi ve davetinizi – celbinizi büyük bir hararetle beklediğimi arz ederim.

Canım bu vatana feda olsun.

ZAFER ARAPKİRLİ – İstanbul
1961-1 Tertip Eski Piyade Er

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.