Evrim budur.. Bir de “Evrimi” ders kitaplarından çıkartırlar! Kötüsün insanoğlu kötü..

Evrim

Evrim budur.. Bir de “Evrimi” ders kitaplarından çıkartırlar! Kötüsün insanoğlu kötü..

evrim

1.
birdenbire olmayan, zaman içinde ve doğal biçimde, kendiliğinden ve sürekli olarak, evre evre olan gelişim, ağır ağır ve kendiliğinden olan niteliksel ve niceliksel değişme süreci.
2.
YAŞBİLİM (BİYOLOJİ) TERİMİ
bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı.
eş anlamlısı: tekâmül

Peki Evrim nedir..

En kısa tanımıyla evrim, canlı türlerinin popülasyonlarının nesiller içerisindeki değişimi sürecidir. Evrim, genellikle kısa vadede genotipteki (genlerdeki), genellikle uzun vadede ise bu gen değişimlerine bağlı olarak fenotipteki (fiziksel özelliklerdeki) değişimdir.

Ancak bu sürecin tanımlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta bulunmaktadır:
Evrim, tekil bireylerin değişimi demek değildir! Evrimsel süreçlerde değişen, popülasyon içerisindeki özelliklerin genel dağılımıdır.

Örnek: Bir bireyin, bir mutasyon sonucu 6 parmaklı doğması evrim değildir! Ancak bir türün popülasyonundaki bireylerin parmak sayılarındaki genel dağılımın değişimi, evrimsel değişimlere örnektir. Benzer bir şekilde, bir türün tek bir bireyinin önceden yemediği bir besini zorla yemesi evrim değildir. Ancak yeni bir beslenme tipinin, popülasyon içerisinde genel olarak yerleşmesi evrimsel bir değişimdir.

Evrim, bireyin ömrü içerisinde geçirdiği değişimler değildir! Evrimsel süreçlerde, nesiller içerisinde olan değişimden bahsedilir.

Örnek: Bir insanın ömrü içerisindeki boy uzunluğu değişimi evrim değil, gelişimdir. Ancak bir popülasyonun boy uzunluğundaki dağılımın, uzun yıllar ve nesiller içerisindeki genel değişimi (dağılımın değişimi) evrimsel bir değişimdir.
Kaynaklar ve ileri okuma:

Hall, B. K.; Hallgrímsson, B., eds. (2008). Strickberger’s Evolution (4th ed.). Jones & Bartlett. pp. 762. ISBN 0-7637-0066-5.
Cracraft, J.; Donoghue, M. J., eds. (2005). Assembling the tree of life. Oxford University Press. pp. 576. ISBN 0-19-517234-5.

Kaynak: evrimagaci.org

Evrim