Durum böyleyse; e, o zaman hayatından sil gitsin..

Hayatından sil gitsin..