Dinlerin yaşları.. En eski din 5 bin yıl önce.. Oysa insanlık tarihi 50 bin yıllık.. 45 bin yıl boyunca ne oldu diye soran yok

En eski din 5 bin yıl önce..
Oysa insanlık tarihi 50 bin yıllık..
45 bin yıl boyunca ne oldu diye soran yok…