Bumin puhu kuşu, yani baykuş demektir. Bumin Kağan Türkleri için çok önemli bir insandır

Başkuş toplu - Bumin

BAYKUŞ …
Bumin puhu kuşu yani baykuş demektir. Bumin Kağan Türkleri için çok önemli bir insandır.
Türklerin en büyük önderlerindendir.
Bu yüzdende bilge sayılır ve bu baykuş bilgeliği Yunan Mitolojisine girmiştir.
Türk Şaman kültüründe, Şaman abasında resmedilir, gelecekten haber veren kutsal kuştur.
KIZILDERİLİ KÜLTÜRÜNDE BAYKUŞ 
Kızılderili kültüründe baykuş; bilgelik, algı, ayırd etme ve hileyi anlama özelliklerinin öğreticisi olarak düşünülür. Baykuş tüyünün şifalı olduğuna, kırmızı bir beze sarılan tüyün kötülüklerden koruyacağına inanılırdı.
ANADOLU’DA BAYKUŞ
Anadolu’da “baykuş öten evden cenaze çıkar” şeklindeki yaygın bir batıl inanç vardır.
İSLAMİYET’TE BAYKUŞ
İslâmiyet’te virane bülbülü olarak geçer. Uğursuzluk getirir.
Süleyman Peygamber söylemlerinde Seba Melikesi’nin isteklerine karşı çıkan, Peygamberin kararının değişmesine neden olan kuştur.
YUNAN MİTOLOJİSİNDE BAYKUŞ
Baykuş; Yunan mitolojisinde, Tanrıların tanrısı Zeus ve Hikmet Tanrıçası Metis’in çocukları olan Athena’nın sembolüdür.
Athena(Minerva); zeka, sanat, barış, savaş ve strateji Tanrıçasıdır.
ESKİ MISIR’DA BAYKUŞ
Eski Mısır’da baykuş soğukluğun, karanlığın ve ölümün simgesiydi.
Mısır alfabesindeyse M harfi baykuşla sembolize edilmektedir.
HRİSTİYANLIKTA BAYKUŞ
Hıristiyanlıkta cadıların ve şeytanın simgesi olarak Baykuş, inançsızlığın körlüğünü simgeler.
TÜRK ŞAMAN KÜLTÜRÜNDE BAYKUŞ
Türk Şaman kültüründe, Şaman abasında resmedilir, gelecekten haber veren kutsal kuştur.

Arkeoloji Dünyası – Facebook

NOT:
Hristiyanlıkta, İslam ve eski Mısır’da ortak görüş olumsuzdur..
Diğer inanışlar, bilgeliktir ve kutsal kuştur..

Başkuş toplu – Bumin
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.