Atatürkçülük; saltanat gibi babadan oğula geçmez, hilafet gibi dogmalara dayanmaz

Atatürkçülük; saltanat gibi babadan oğula geçmez, hilafet gibi dogmalara dayanmaz. Her bireyin onu ve hangi koşullarda neler yaptığını anlamasını ve benimsemesini gerektirir.
İnanmadan timsah gözyaşı dökenlere uymayan bir gömlektir.
Bu çerçevede yüreği çağdaş Türkiye’den, ilericilikten, bilimden, kadın-erkek eşitliğinden yana atan, güçlünün güçsüzü ezmesine karşı tüm anti-emperyalist insanların başı sağolsun.
Fikirleriyle sonsuza kadar bizimle olacaktır.

Serkan Mutlu

Atatürk