2020’de olanların ve olacakların asıl sebebi budur

Fuat Çimen

Çok kişi Maya takviminin bitişi itibarıyla 22 Aralık 2012 tarihinde kıyamet kopacak iddiasındaydılar. İnansalar da inanmasalar da kıyamette olacaklara dair referansları 3500 yıldır değişik versiyonlarda dayatılan kitaplarda ki yazılanlardı.

Oysa kıyamet 22 Aralık 2012’de koptu. Ama insanların yapıp insanların inandığı şekli ile değil tabi. O gün Demirçağ kapandı altın çağ başladı. Demirçağ biterken altın çağ KIYAM’ a durdu yani ayağa kalktı. Kıyameti yok oluş sanıp ayağa kalkmak diye okumazsanız, 22 Aralık 2012’de kıyamet kopmadı sanırsınız.

Çok sancılı olacak bu yüzyıl. İnsanın yaptığı yarattığı taassublardan kurtuluş çok sıkıntılı olacak. Yaşadığımız KIYAM’a kalkanın silkinişidir..

Semazenler, sema alanını üç kez yürüyerek dönerler.
Bu devirlerin anlamları şöyledir:
Birinci devir ;hakk’ı ilimle bilmektir.
İkinci devir;hak’ı görmektir.
Üçüncü devir; hak’la bir olmaktır.

Ve der ki mevlana
Devirler gelip geçti; bu zaman yepyeni bir zaman, Ay o Ay ama su, o su değil.”

Artık bileceğimiz ve öğreneceğimiz onun dilinin ibranice, aramice, arapça falan değil Onun dilinin matematik, onun dilinin geometri Onun dilinin bilim olduğu gerçeğidir.

Öğrenmemeye direnenlerde yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımızla öğreneceklerdir!

Fuat Çimen