1 Temmuz 1935… Atatürk, Moda Deniz Kulübü’nün Kabotaj Bayramı’nda yelken yarışlarını takip ederken

Atatürk Kabotaj Bayramını izliyor - Moda 1935

1 Temmuz  1935… Atatürk, Moda Deniz Kulübü’nün Kabotaj Bayramı çerçevesinde düzenlediği yelken yarışlarını takip ederken.

Osmanlı’nın yabancılara ‘Sattığı’ Türk Limanları ve Türk denizlerindeki yük ve yolcu taşıma hakkı , Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1926 yılında geri alındı. Bugün bu hakkınız varsa Osmanlıya değil, Atatürk’e şükretmelisiniz

Osmanlı Devleti, kapitülasyonlarla Türk denizlerinde, yük ve yolcu taşıma hakkını Batılı devletlere vermişti.

Deniz ulaştırmasının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi.

Bu nedenle Türkler, kendi denizlerinde ticaret yapamaz durumda idi. Lozan Antlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme hakkı (kabotaj hakkı) Türklere bırakıldı. Kabotaj hakkının tam olarak uygulanmaya konulması, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile gerçekleşti.

Bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi. Böylece Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı sağlanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî ekonomi gereğince yabancıların Osmanlı Döneminde kapitülasyonlardan yararlanarak kurdukları ticaret işletmelerini satın alarak millîleştirme (devletleştirme) girişimlerinde bulunmuştur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 48, 2007

Kabotaj Nedir?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir.

2 yorumdan 2 örnek size..

1 Temmuz
Her sene bugün 1923 lozanda kabul edilen ve 3 sene sonra yürürlüğe girecek olan kabotaj hakkımız ile ilgili yapılan hazırlık teşviklerini,
Bu teşviklerin kullanılmasındaki yolsuzlukları,
1924 zorunlu nufüs mübadelesinTürk bayraklı gemiler ile yapılabilmesi için verilen mücadeleleri,
TC ilk hükümetlerindeki az sayıda ki bakanlıklardan birinin denizcilik bakanlığına ayrıldıgını,
1926 da kabotaj ilan edilirken ülkemizdeki tüm limanlarin yabancıların kontrolünde oldugunu ticari ve askeri filomuzun bulunmadığını,
Zor imkanlar içinde Karadeniz gemisinin hazırlanip Avrupa devletlerine fuar gemisi olarak gönderildiğini,
Kabotajı ilan etmemize rağmen karasularımızda çalismaları icin yabancı şirketlere cuzi bir komisyon ve yerli kömür kullanma şartı ile yıllık izinler verilmek zorunda kalındığını,
1926 senesinde Lotus gemisi ile kaza yapıp batan Bozkurt gemisinin armatorünün teşvik yolsuzlugu nedeniyle bakanlik ile davasi sürer iken Lahey’de bizzat TC Adalet bakanlıgı tarafindan savunuldugunu,
Bu sarmaldan kurtulabilmek için kısa bir süre önce savaştıgımız Yunanistan ile 1930 senesinde anlaşma yapıp kabotaj sahalarımızi birleştirip hatta bunun ile yetinmeyip kara sınirlarımızı da kaldirdıgımızı hatırlarım.
Kabotaj bayramımız kutlu olsun.

2-

Türk Karasulari ve limanlarında, Denizcilik faaliyetlerinin, yabancılara da tanınmış haklarının , büyük önderimiz Atatürk tarafından yabancılara yasaklanıp sadece bizlere bırakıldığı gündür bu gün. Bu günün anlamının idraki ile birlikte, hükümranlık haklarımızı sulandırmaya çalışan düşmanlarımıza ve onların uzantıları olan ïçimizdeki hainlere karşı uyanık olarak, nice nice huzur dolu bayramlar bızlerin olsun.

Atatürk Kabotaj Bayramını izliyor – Moda 1935