Porsun Ambarı nedir?

Beşiktaş gemisi
PORSUN AMBARI:

Gemicilikle ilgili alet, malzeme ve diğer malzemelerin muhafaza edildiği ambar…
Güvertede bulunan halat, zincir, araç gereçin konulduğu bölme…