Gemiyi pruva rotasında tutmak için verilen dümen komutu nedir?

Beşiktaş gemisi tanker

Aşağıdakilerden hangisi gemiyi,
pruvasının bulunduğu rotada tutmak için verilen dümen komutudur?

a. Kaçma!
b. Dümen Alabanda!
c. Ortala!
d. Kaç böyle!
e. Viya!