Bu yüzden bu hayvanlara kıymayın efendiler.. Dalgalarda çocuklar gibi oynadı

Geyik, geyikgiller familyasında geviş getiren otobur memeli hayvanların ortak adıdır.
Çift toynaklılar takımında bulunan akraba familyalardaki benzer hayvanlar da genel olarak geyik diye adlandırılmaktadır.

Bilimsel adı: Cervidae
Takson Basamağı: Familya
Üst sınıf: Pecora
Karaca Avrupa, Anadolu ve Hazar Denizi’nin kıyılarında bulunan bir geyik türüdür. Ural Dağları’ndan doğuda Çin’e ve Sibirya’ya kadar dağılmış bulunan ayrı bir tür ise Sibirya karacası olarak bilinir.
Bilimsel adı: Capreolus capreolus
Üst sınıf: Capreolus
Takson Basamağı: Tür
Alageyik
Alageyik ya da Yağmurca geyikgiller familyasından, göçmen olmayan ve sürü oluşturan, kürek boynuzlu ve benekli gececil bir geyik türüdür.
Bilimsel adı: Dama dama
Üst sınıf: Dama
Takson Basamağı: Tür