“Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni..” İnönü’nün yanından geçince elbette bu şarkı çalmalı