Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlının kalbinde ‘Şerefinle oyna, Hakkınla kazan’ yazar.. Her Beşiktaşlı şerefsiz şampiyonluklar yerine Şerefli ikincilikler, üçüncülükler, dördüncülükler ister

Şerefinle oyna, Hakkınla kazan...

Her Beşiktaşlı şerefsiz şampiyonluklar gelmesin ister..

Şerefinle oyna, Hakkınla kazan..

Şerefinle oyna, Hakkınla kazan…