Giydim yeşil örtümü / Dallarda açtım çiçek çiçek.. Bahri Kayaoğlu’nun “Dört Mevsim” şiirini bahar gelirken okumak lazım

Giydim yeşil örtümü
Dallarda açtım çiçek çiçek
Siz kurtlar, kuşlar ve böcek
Neşe, mutluluk getirdim hepinize
Baharım ben…
***
a)
Çobanın kavalında ezgi olurum
Köylünün orağında ekin
Tutup güneşimden içinize çekin
Meyvemi, sebzemi sundum herkese
Yazım ben…
***
b)
Tohumdum, başak oldum
Türlü türlü meyve sundum
Nimetlerim dizi dizi
Güneşe en yakın eden benim sizi
Yazım ben…
***
Bakıp dökülen yapraklarına ağaçların
Hayatı benzetirler hep bana
Oysa ne güzelim, ne güzel
Yelimi atmayın yabana
Sonbaharım ben…
***
Yer donuk, ağaç donuk
Kuşlar çoktan gitmiş
Bağlarda, dağlarda yeşil renk bitmiş
Neden çekinir insanlar benden, bilmem
Giyince beyaz paltomu
Kışım ben…
***
Bahri Kayaoğlu / Dört Mevsim