Atatürk’ün yazdırttığı tarih kitapları 1949’da kaldırıldı. Türklerin Malazgirt’ten çok önce Anadolu’da olduğu, Sümer tabletlerinde Türklere “Turukki ve Turki” dendiği, Sümerlerin dilinin Türkçe olduğu yazılı

Resimde gördüğünüz kitaplar bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle yazılmış tarih kitaplarıdır.
Ve bu kitaplar 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bu kitaplarda Anadolu’da Türklerin tarihinin Malazgirt savaşından çok eski olduğu anlatılmış,

Sümer ve Asur medeniyetlerine ait bulunan tabletlerde Anadolu da Ermeniler’den çok önce Türklerin olduğu “Turukki ve Turki” uygarlıklarının varlığını, Sümerlerin dilinin Türkçe olduğunu öğreniyoruz. 

Bu kitaplarda bulunan haritalar Atatürk tarafından çizilmiştir ve kitaplarda Türk uygarlığının ne kadar eski ve köklü olduğu anlatılmaktadır.

Bu kitapların yürürlükten kaldırılması yani Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği fikir sistemini yok etmeyi planlayan bir anlaşma olan ve ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan ‘FULBRİGHT’ anlaşmasıdır.