“Bir bölük boşboğazık, heyverelik adetimiz, Doludur le’net ile gıybet ile söhbetimiz” Mirza Aliekber Sabir. Bir saklı Sanat eseri

BİR BÖLÜK BOŞBOĞAZIK

SABİR’den
“İNCİLER…”

“Bir bölük boşboğazık, heyverelik adetimiz,
Doludur le’net ile gıybet ile söhbetimiz,
Okumakdan payımız yok, yazıdan gismetimiz,
Bu evvamlıkla bele her sözü tefsir ederik,
Mümkün oldukca insanları tekfir ederik.
Her söze çul-kaşarık her bir işi kurdalarığ
Harda bir aydın görürsek ona garşı olarık,
Be’zine diş gıcıdıb, be’zine kuyruk bularık,
Bize her kim çörek atsa onu takdir ederik,
Mümkün oldukca müselmanları tekfir ederik..!!”

Mirza Aliekber Sabir

Tercüme)
Sayfa&Tasarım
Dursun Ergül

31.05.2017