Sirkeci Büyük Postanesi’nin önünde atlı posta arabası ekibi.. Haberleşmede nereden nereye

Atlı posta dağıtıcısı - Sirkeci Büyük Postane

1910’lu yıllarda haberleşmenin resmidir..
Sirkeci Büyük Postanesi’nin önünde
atlı posta arabası ekibi, dağıtım için
yola çıkmaya hazır halde..

Ali Bilge Hasdemir

Atlı posta dağıtıcısı – Sirkeci Büyük Postane