Sibirya, Türk kavimlerinden Sabirlerin yurdudur. İsmi de buradan gelmektedir. Kökenleri Hunlara uzanır. Günümüzde Başkurtlar, Kazan, Altay, Tobol ve Tuva Türkleri ile Sibirya Kazaklarıdır. Fotoğraf Tyumen o zamanki adıyla Çinki-Tura- müzesinde çekilmiştir

KÜRK AVCISI HAYDUTLAR !

Sibirya en eski Türk kavimlerinden olan Sabirlerin yurdudur. İsmi de buradan gelmektedir. Sabirler 460’lı yıllarda bölgeye gelmişler. Kökenleri Hunlara uzanır. Günümüzdeki uzantıları ise Başkurtlar, Kazan, Altay, Tobol ve Tuva Türkleri ile Sibirya Kazaklarıdır.

Yermak Timofeeviç (fotoğraftaki heykel) Türk-Tatarların elinde bulunan Sibir Hanlığını ele geçiren, Rus Çarlığı adına Sibirya’nın Ruslar adına bir bakıma kapısını açan, vahşi batıya giden maceraperest altın arayıcıları gibi, o zaman için çok değerli olan kürk avcılığına çıkmış, yağmacı, başıbozuk, çapulçu Kossakların (Rus Kazakları) başıdır. Sonradan Çar Korkunç İvan’a bağlılığını bildirdiğinden Ruslarca “Sibirya Fatihi” olarak bilinir. Daha sonra Küçüm Han birliklerince öldürülmüştür. Ancak kapı artık açılmıştır ve Ruslar düzenli birliklerle zamanla daha da ilerlemişlerdir. Sibirya’nın fethi İvan’dan Brejnev’e kadar 400 yıla yayılmıştır.

Tarih insanoğlunun ihtiraslarının sonucu yazılıyor desek yanılmış olmayız. Menfaatler haydutları fatih yapabilir desek yanılmış olmayız. Çünkü o zaman için Sibirya’nın tek cazibesi kürklerinin zenginliğiydi.

(Fotoğraf Tyumen -o zamanki adıyla Çinki-Tura- müzesinde çekilmiştir.)

Metin Başaran