Sakallı Celal.. Bir Türk düşünürü, bir filozof.. Bilinen birçok söz ona aittir. Nazım Hikmet dahil birçok kişi onun öğrencisidir. Mezarında bile kendi sözü yazılıdır

Sakallı Celal.. Bir düşünürü, bir filozof..
Bilinen birçok söz ona aittir.
Nazım Hikmetten tutun da birçok kişi onun öğrencisidir.
Mezarında bile kendine ait söz yazılıdır..
Celal Yalınız.. Adı gibi yalnız yaşamıştır..
Yazılı bir eser bırakmamış ama her biri birer eser olan insanlar bırakmıştır arkasında….

1886-1962 yılları arasında yaşayan Sakallı Celal, 2. Abdülhamid dönemi Bahriye Nazırı Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa’nın oğludur, Galatasaray Lisesi’nden 1907 yılında mezun olmuştur.

Sakallı Celal namıyla bilinen Celal Yalınız bir düşünür, bir filozoftur..

Ünlü sözlerinden bazıları şunlardır:

“Türkiye’de aydın geçinenler Doğu’ya doğru seyreden bir geminin güvertesinde Batı yönünde koşturarak Batılılaştıklarını sanırlar.”
“Bu ülkede ilgililer bilgisiz, bilgililer de ilgisizdir.”
“Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur.”
“Meşrutiyeti getirdik olmadı, cumhuriyeti kurduk olmadı. Biraz ciddiyete ne dersiniz?”
“Bir kızın tıraşlı bir erkeği güzel zannetmesi hazindir…”
“Hiçbir yoğurtçunun yoğurt olduğu görülmediği gibi, hiçbir Türkçünün de Türk olduğu görülmemiştir.”
“İnsanoğlunda zeka, midyedeki inci gibidir. Hepsinde bulunmaz”
“Evinde yapılan arama esnasında polis duvarda duran Karl Marx portresini sorunca ‘Rahmetli babam’ diye cevaplamıştır.”
“Bastonumu soksam  yeşertecek  kadar verimli bu Anadolu toprağından,  üzerinde yaşayan insanların karnını doyuracak kadar ürün alamamayı başardığımız için ne kadar alkışlansak yeridir.”
“Memlekete  hizmet etmek istiyorsan, bunu, kimseye duyurmadan,  belli  etmeden yapacaksın.  Aksi halde, ne yapar eder engellemeye çalışırlar.”
“Meşrutiyet’i ilan ettik, olmadı. ‘Cumhuriyet’i getirdik, gene olmadı. Bir de ‘ciddiyet’i denemeye ne dersin?”
….

Sakallı Celâl 1962’de beyin kanamasından hayata veda etti.
Mezar taşında kimsenin bilmediği ama soyadıyla Celâl Yalınız ve “Bahçıvan bir gül için bin dikene katlanır” yazılıdır.

Celal Yalınız
(d. Mart 1886 – ö. 6 Haziran 1962), Türk düşünür. Sakallı Celal olarak bilinir.
Yazılı bir eser bırakmamış ama her biri birer eser olan insanlar bırakmıştır arkasında.
Yakın arkadaşları arasında Yusuf Ziya Ortaç, Ahmet Haşim, “öğrencim” de dediği Nâzım Hikmet, Ordinaryüs Matematik Profesörü Ali Yar, Haldun Taner ve Ali Sami Yen, çevresindekiler arasında Nurullah Ataç, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Kazım Taşkent gibi çeşitli isimler ile Melih Cevdet Anday, Orhan Veli gibi pek çok şair ve yazar yer alır.

Sakallı Celal‘den günümüze kalan ne kadar bilgi, belge ve tanıklık varsa, a’dan z’ye bulunabilecek “tek kaynak”, gazeteci-yazar Orhan Karaveli tarafından yazılmış olan “Sakallı Celal – Bir ‘Bilinmeyen Ünlü’nün Yaşam Öyküsü” adlı belgesel ve 230 sayfalık kitaptır.

Galatasara Sultanisi’nden öğrencisi ve hayranı olduğu Tevfik Fikret’in, “Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin” dizesinde ifade edilen prensibe ne pahasına olursa olsun, hayatı boyunca sadık kalmıştır.

Bugün dilde yer etmiş, kaynağı bilinmeden kullanılan pek çok deyiş de onundur.

SAKALLI CELÂL’IN SİYASAL DURUŞU 

Orhan Karaveli’nin araştırması, az bilinen bir gerçeği ortaya çıkarıyor: Sakallı Celâl, gençlik yıllarında örgütlü bir komünist. Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkasının üç temsilcisinden biri olarak 1922’de Moskova’ya gönderiliyor (s.123).

Ahmet İsvan, çocukluğunda yakından tanıyıp sevdiği Celal amcası için şöyle diyor:

“Mustafa Kemal’e hayran olduğunu defalarca söylemiştir. Gene de O’nun dönemindeki baskılara karşı çıkardı. Yani, hem Atatürk’e hayrandı hem de rahatça eleştiren bir kafası vardı.” (s.173)