İşte, Mustafa Kemal’in 1906 Selanik’te söylediği söz.. NOT: Bıyıklarına gurban olak Paşam

“Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve yok olma vardır.
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

Mustafa Kemal Selanik, 1906