“Hititler’de bir kadınla beraber olduktan sonra yıkanma zorunluydu”.. Gusül onlarda da vardı

Hititlerde bir kadınla beraber olduktan sonra yıkanma zorunludur.
Tapınakta bir kadınla yatan biri kirli sayılıyormuş.
Güneş doğar doğmaz baştan aşağı yıkanması ve Tanrıların kahvaltı saatinde temiz olarak beklemek zorundaymış.
Eğer yıkanmaz Tanrıların ekmeklerine, içki kaplarına, yani malzemelerine dokunursa, durumu saklar, hatta bir arkadaşına söyler o da saklarsa sonları direkt ölüm.
Gusül gibi diyebiliriz… Ruhen irlenmek ve suyla temize çıkmak.

4000 yıllık Mezopotamya kabartmasında tapınakta cinsel ayin…

Arkeoloji Dünyası