“Hayallerin yerini hatıralar almaya başladıysa, yaşlılık başlamış demektir..”

Hayallerin yerini hatıralar almaya başladıysa,
yaşlılık başlamış demektir…

James Brewer

Kaynak kişi: Mehmet Ali Yula

Yaşlılık