“Geçen zalim zamanın en iyi ifade edendi eski saatlerinde arka yüzü..” Ali Bilge Hasdemir’den size

GEÇEN ZALİM ZAMANI
EN İYİ İFADE EDENDİ
ESKİ SAATLERİN ARKA YÜZÜ!..

Ali Bilge Hasdemir