FOTO: 1930 oy hakkı için yürüyüş yapan Türk kadınları.. Atatürk kadına insanca yaşam hakkı verdi

FOTO: 1930 oy hakkı için yürüyüş yapan TÜRK KADINLARI. 
ATATÜRK KADINA İNSANCA YAŞAMA HAKKINI VERDİ.

Kadın HAKLAR Atatürk devrimleri kapsamında yapılan en önemli yeniliklerdendir.
KADINA OY HAKKI birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir.
Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Eski Türk Devletlerinde kadınlar ailede, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibiydiler.
Osmanlı Devleti’nde ise İslamiyet’in de etkisiyle kadınlar birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrumdu. Örneğin; nüfus sayımında toplama dahil edilmiyorlardı, aile hayatında haremlik-selamlık vardı, yüzlerini peçeyle örtmek kanunlar nedeniyle zaruriydi, evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar ve devlet memuru olamıyorlardı.
Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.
Çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve TBMM, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır.

Tevfik Yener