Cumhuriyet Yazı İşleri 1982-1983’te Ergun Çağatay’ın çektiği fotoğraf

Cumhuriyet Yazı İşleri 1982-1983’te Ergun Çağatay’ın çektiği fotoğraf.
Ayaktakiler:
Umur Talu, Necdet Doğan, Kerem Çalışkan, Mehmet Ataberk, Yıldırım Boran
Oturanlar:
Işık Yurtçu, Nurgül Erdinç, Ahmet Korulsan, Ali Ulvi, Okay Gönensin, Ali Acar, Adnan Akgünel
O yıllara, dostluğa selam olsun.

Necdet Doğan