“Yalanlamak, reddetmek, inanmak, kabullenmek, konuşmak, nutuk çekmek, tartmak, kıyaslamak, düşünmek için oku.. En büyük güç bilgidir”

“Yalanlamak,
reddetmek, 
inanmak, 
kabullenmek, 
konuşmak,
nutuk çekmek, 
tartmak, 
kıyaslamak, 
düşünmek için oku.. 
En büyük güç bilgidir”

MODERN BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN MİMARI FRANCIS BACON
22 Ocak 1561-9 Nisan 1626 / .
Bacon bir İngiliz filozof ve devlet adamı ve modern bilimsel düşüncenin öncüsü oldu.

DEYİŞLERİNDEN ALINTILAR

HAYATTA EN İYİ DÖRT ŞEY ŞUNLARDIR:
1. ESKİ ODUN YAKMAK,
2. ESKİ ŞARAP İÇMEK,
3. ESKİ DOST GÜVEN,
4. ESKİ KİTAP OKUMAK İÇİN İYİDİR.

“Yalanlamak ve reddetmek için okuma!
İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma!
Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku… “

EN BÜYÜK GÜÇ BİLGİDİR.