Atatürk’ün “Devrim” konusundaki düşüncelerine hayran kalacaksınız..

Devrim, güneş kadar parlak,
güneş kadar sıcak ve güneş kadar bizden uzaktır.
Yönümü daima o güneşe bakarak tâyin eder
ve öylece ilerlerim, ilerlerim;
parlaklığı ve sıcaklığı ilerlememe müsaade edinceye kadar ilerlerim.

Kemal Atatürk (Ahmet Cevat Emre, Huhit Mec., Sene:4, No: 48, 1932)

Kaynak kişi: Fuat Çimen

Devrim ve Atatürk