Atatürk 6 Mart 1922’ TBMM’de yapmış olduğu konuşmada bakın ne diyor:

Atatürk 6 Mart 1922’ TBMM’de yapmış olduğu konuşmada bakın ne diyor:

“Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır.
Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak,
bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi.

Hâlbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin planları ile yükselebilsin?”

Mustafa Kemal Atatürk

Kaynak kişi: Cengiz Yılmaz