‘Yezidilerin inancı… Dünya sonsuzdur, Dünya’yı yaratan Tanrı onu asla yıkmaz’

Yezidilerin inanci…

Dunya sonsuzdur, Dünya’yı yaratan tanrı onu asla yıkmaz.

Tabiatın korunması ve tabiata saygı esastır.

Günde üç defa Güneş’e dönerek ibadet edilir.

Çarşamba gününü, Melek Tavus ve ilk iki insanın yaratıldığı gün olup Şahid bin Car’ın meydana geldiği gün olduğundan dinlenme günüdür.

Ancak Şahid bin Car’ın soyundan gelenler Yezîdîdirler. Sonradan Yezîdî olmak mümkün değildir.

Şeytan’ın adını telaffuz etmek, onun adını hatırlatan Kitan, mel’un, na’l, Şar, Şat gibi kelimeleri anmak, bu isim mukaddes olduğundan haramdır.

Mukaddes ağaçlara tapılır.

Kadınların saçlarını kesmesine müsade yoktur.

Nisan ayında evlenilmez.

Bal kabağı, ceylan eti ve marul yenmez.

Çok mukaddes bir renk olduğundan lacivert renkli elbiseler giyilmez.

Şeyhler, pîrler ve müritlerden oluşan üç kastlı hierarşileri olup ancak kast dahilinde evlenilebilir.

Şeyhlere para verilir.

Üst kasta mensup olanlar, çok eşli evlenebilir.

Başka din mensubuyla evlenen “afaroz” edilir, hattâ öldürülür.

Heft Sirr adı verilen “Yedi Sır” Şeyh Şems ed-Dîn, Şeyh Fahr ed-Dîn, Şeyh Sacâdîn, Şeyh Nâsir ed-Dîn, Şeyh Hesen, Şeyh Adî ve Melek Taus’tan ibarettir.

Reenkarnasyon vardır.

Mitraizm’de olduğu gibi boğa kurban edilir.

Vaftiz yapılır.

Manuel Kasparoğlu

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.