Yazık size ya! Sivas’taki Selçuklu hükümdarı 1. İzzeddin Keykavus’un türbesi ve yapılan restorasyon

Sivas’taki Selçuklu hükümdarı 1. İzzeddin Keykavus’un türbesi ve yaptıkları restorasyon.
Bunu yapan kesin kör olmuştur.
Allah’tan da mı korkmuyorsunuz! Şu hale bak …

Arkeoloji Dünyası