Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil…

Ya bir yol bul,
ya bir yol aç,
ya da yoldan çekil…
Konfutsi

Çin filosofu və mütəfəkkiri. Kun Tsı da adlanır. Çin fəlsəfi sisteminə onun qədər təsir göstərmiş başqa filosof tapmaq çətindir. Bu təsir o qədər güclü olmuşdur ki, Konfutsianizm adlı yeni bir dinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Sonradan ona “Yüz min nəslin atası” kimi görkəmli bir adın verilməsi də bunu göstərir.

İbrahim Nebioğlu – Konfutsi