Türkiye’den yurtdışına kaçırılan 9,000 kadar tableti yurda getirdim, Ankara’dan karşılayan bir kişi bile olmadı”

“Türkiye’den yurtdışına kaçırılan 9,000 kadar tableti yurda getirdim, Ankara’dan karşılayan bir kişi bile olmadı”.

Veysel Donbaz
Sümerce, Akadca, Asurca, Babilce ve Hititçe. Veysel Donbaz, 5 ölü dil biliyor.

Türkiye’nin sayılı Sümerologlarından. Bugüne kadar çivi yazısıyla yazılmış 10 bine yakın kil tablet okudu. Envanterini tuttuğu tablet sayısı 60 bin.
Aslında her şeyi açıklayan bir durum…

Arkeoloji Dünyası

Arkeoloji
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.