Türkiye’den mal (aslında Para) isteyen Osmanlı Sultanı’na verilebilecek en güzel yanıt