Türkiye’de sağ ve solun Mustafa Kemal’e bakış açısı ‘kuyruk acısına’ dayanır

“Türkiye’de sağın da solun da
Mustafa Kemal’e bakış açısı,
nesnel gerçeklere,
tarihsel verilere dayanmıyor;
‘kuyruk acılarına’ dayanıyor.”

Attilâ İlhan, 22 Nisan 1978

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.