“Toprağı Bol olsun dileğini yanlış kullanma / Gayr-i Müslümler için değil o! En eski Türk adetidir o”

Aydın Baylan

Toprağı Bol olsun dileğini yanlış kullanma / Gayr-i Müslümler için değil o! En eski Türk adetidir o.
İslamiyet öncesi Türkler değerli eşyalarıyla gömülür, mezar hırsızlarına karşı üzerilerine bol toprak atılırdı.
Hatta eşyalar çalınmasın diye KURGAN adı verilen mezarlar çok derine kazılırdı. Uzun sopalara bağlanan ÇAPUT geleneği ise hala sürüyor…O yüzden mezar hırsızları giremesin diye dilenen bi dileği hristiyanlara uyarlamıyalım.. Sordum Hristiyanlar da ölülerinin ardından kendi inanışları çerçevesinde Tanrı rahmet eylesin minvalinde dilekler de bulunurlarmış..
Işıklar içinde olsun ise genelde Skolastik / Teolojik / Dinsel söylemlerde bulunmak istemeyenlerce dilenir..
BİLİN / LAZIM OLUR BELKİ…

Aydın Baylan