‘Şecaat Arz Ederken Sirkatin Söylemek’! Yani, yiğitliğini anlatırken, hırsızlığını anlatmak!

‘Şecaat Arz Ederken Sirkatin Söylemek’

Anlamı şudur:

Bir kişinin yiğitlikleri ve başarı olarak yaptığı hırsızlıklarını, anlatması ve övünmesi

Bu sözün geniş hali “Şecâat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler” şeklindedir ve Koca Mehmed Ragıp Paşa’ya aittir.

Şecaat yiğitlik, Sirkat ise hırsızlık anlamına gelmektedir..