“Sarıkamış Facia” değildi.. Yazar İbrahim Karahan yazdı..

“Sarıkamış Facia” değildi…
Binlerce insanımızın maceracılar tarafından ölüme sürüklenişinin sonucudur…
Milletler üzerine maceraya kalkışan liderler; o milletleri umulmaz, tamir edilmez ve unutulmaz facialara sürüklemişlerdir..
Sarıkamış Faciası’nın sorumlusu Padişah ile akrabalık kurarak veya Mason örgütlerine çalışarak ikbal sahibi olmaya çalışan hırsları tecrübelerinden büyük olan zevattır…
Sarıkamış Faciası, eğitimli, eğitimsiz, kadın, çocuk, yaşlı demeden insanların ölüme sürüklendiği olaydır…
Sadece cephede tek kurşun atan binlerce insan söz konusu değildi, sayı 60 bindi, çünkü hastanelerde yer kalmamıştı. Bitlenen, tifüsle ölüme giden insanlarımız yığın yığın toprağa gömüldü…
Sarıkamış Faciası’nı farklı algılarla anlatmayalım…
“SARI GELİN-DOĞUDAN BATTI GÜNEŞ” romanımda geniş ve detaylı yer veriyorum…
İyi okumalar…
Gerçekler gizli kalmayacak…

İbrahim Karahan