Övünmek az kalır… Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Atatürk’ü şöyle tarif ediyor

“Atatürk,
uluslar arası anlayış, iş birliği,
barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi,
olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci,
sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder,
insan haklarına saygılı,
dünya barışının öncüsü,
yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen,
eşi olmayan devlet adamı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da kası adı ile UNESCO..

Atatürk – UNESCO